Ingemar har alltid varit intresserad av natur och friluftsliv, men intresset har under de senaste åren vuxit och då framförallt med inriktning på sportfiske. Andra intressen inom friluftslivet är till exempel naturhushållning.

Ingemar är uppvuxen på landsbygden och har en del erfarenhet av jordbruk och då framförallt ekologisk odling med organisk gödsling.

Han har även god erfarenhet av byggnadsarbeten (snickeri) och reparation av arbetsredskap.

Har tidigare arbetat som Gjutare på ITT Flygt i Emmaboda och senast på ellagret på ITT.

 

Ingemar har även studerat data och har goda kunskaper i ämnet.

Ingemar är en problemlösare som har lätt för att hitta nya lösningar och idéer.

 

Mail: ingemar.eriksson@fiskeoland.se

Ingemar