Här följer några tidningsklipp

Här är ett tidningsklipp från Ölandsbladet 2010-01-28

Tidningsklipp från Barometern 2010-02-03

Ölandsguiderna i Barometern Ölandsguiderna i Barometern

Ölandsguidernas exmination